• Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs
  • Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs

Informace o výuce žáků na II. stupni

Datum: 
Pá, 29/05/2020
Vážení zákonní zástupci,v souladu s rozhodnutím MŠMT Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 nabízí od 8.6. 2020 do 26.8. 2020 možnost vzdělávacích aktivit pro žáky 6. – 8. ročníků. Jeho obsahem budou individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020, socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí šatních skříněk, učebních pomůcek a školních potřeb, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 
Vzdělávací aktivity budou ve škole probíhat režimu:
Žáci 6. ročníků - úterý (9., 16. a 23.6.), 9.00 – 10.30        
Žáci 7. ročníků - středa (10., 17. a 24.6.), 9.00 – 10.30
Žáci 8. ročníků - čtvrtek (11., 18. a 25.6.), 9.00 – 10.30
Žáci 9. ročníků ukončí osobní přítomnost ve škole ve čtvrtek 4.6. 2020.
 
V pátek 26.6. 2020 proběhne předávání vysvědčení pro všechny žáky školy včetně žáků 9. ročníků. O jeho harmonogramu vás budeme včas informovat.
Na pondělí a úterý 29. a 30.6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno.
Školní jídelna nebude zajišťovat stravování žáků II. stupně účastnících se výuky ve škole. Žádáme zákonné zástupce, aby nejpozději do středy 3.6.2020 do 12.00 hodin sdělili třídnímu učiteli, zda bude jejich dítě docházet do školy. Toto sdělení je závazné.
Skupinu vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník na určeném místě (třídy A. – u hlavního vchodu školy, třídy B – na dopravním hřišti, třídy C – u branky do átria). Žákům bude orientačně změřena tělesná teplota, pokud žák vykazuje příznaky infekce horních cest dýchacích, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Po vstupu do školy použijí žáci bezoplachovou dezinfekci k očistě rukou, stejně tak při odchodu ze šaten. Na WC chodí žáci jednotlivě. Při každém návratu do učebny použije žák k očistě rukou bezoplachovou dezinfekci. Před odchodem ze školy se žáci přezují a použijí k očistě rukou bezoplachovou dezinfekci u hlavního vchodu. Žáci účastnící se výuky budou ze školy odcházet samostatně.
Žák bude poučen o stanovených hygienických pravidlech, které je povinen dodržovat. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při prvním nástupu do školy odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. Čestné prohlášení je dostupné na webových stránkách školy a je přílohou tohoto oznámení.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy při nedodržení odstupu 2 m roušky. Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.
Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.

Čestné prohlášení zákonného zástupce je k dispozici ZDE.

 

Informace o zahájení výuky na I. stupni a pro žáky 9. ročníků

Datum: 
Po, 04/05/2020
Vážení rodiče, sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11. 5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd připravujících se k přijímacím zkouškám na střední školy a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.
 

 Organizace výuky na I. stupni

Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) budou zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat po dobu prvních čtyř vyučovacích hodin (do 11.35) odpolední část, jejímž cílem jsou zájmové aktivity, bude probíhat do 16.00. Z organizačních důvodů (dítě musí být po celou dobu v jedné skupině) může škola vytvářet skupiny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18.5. 2020 třídní učitelce, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 25.5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků účastnících se výuky ve škole. Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům.

Časový harmonogram a konkrétní organizace výuky ve škole bude zveřejněna školou ve čtvrtek 21.5. 2020. Žák účastnící se výuky musí mít 2 vlastní roušky a sáček na jejich uložení. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.

 

Organizace přípravy žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám

Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11.5.2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7.5. 2020 třídnímu učiteli, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 11.5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Výuka bude probíhat každý týden od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 9.30. Pro tyto žáky školní jídelna stravování nezajišťuje.

Konkrétní organizaci docházky do školy sdělí každému z žáků a zákonnému zástupci jeho třídní učitel prostřednictvím systému Komens (8.5.2020).

Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola. Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům.

Mgr. Jiří Johanes

 

PřílohaVelikost
Čestné prohlášení zákonného zástupce248.23 KB

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. tříd

Datum: 
Ne, 03/05/2020

V příloze najdete oznámení o výsledku zápisu do 1. tříd. Bylo přijato 51 dětí podle kritérií 1 či 2 (obvodové a děti, které mají ve škole sourozence). Nepřijato bylo 7 dětí, které mají bydliště mimo spádový obvod školy. Těmto rodičům přijde rozhodnutí o nepřijetí písemně a budu je telefonicky kontaktovat.

ředitel školy

PřílohaVelikost
Oznámení o výsledcích zápisu do 1. tříd591.12 KB

Aktuální informace

Datum: 
St, 08/04/2020

Informace k zápisům do 1. ročníku

Ve středu 29.4. 2020 proběhne schůzka ředitelů strakonických škol se zřizovatelem, v pátek 1.5. budou zveřejněny výsledky zápisu. Na naši školu přišlo k zápisu 68 dětí, z toho 10 s žádostí o odklad a 58 s žádostí o přijetí.

 

Informace k hodnocení žáků za II. pololetí 2019/2020

MŠMT vydalo 27.4. 2020 závaznou vyhlášku pro hodnocení výsledků vzdělávání na II. pololetí 2019/2020. Je k dispozici    ZDE.

Výklad k vyhlášce je k dispozici    ZDE.

Vedení školy v první polovině května zveřejní konkretizaci a upřesnění těchto previdel pro naši školu.

 

 

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

ZDE zveřejňujeme informace MŠMT k zákonu 135/2020, který upravuje podnínky pro přijímací zkoušky na SŠ a maturity.

ZDE časovou osu přijímacích zkoušek.

 

Oznámení o zavření školy

oznamujeme, že na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od středy 11.3. do odvolání uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy v ČR. Uzavřena je základní škola, školní jídelna i školní družina, obědy budou strávníkům automaticky odhlášeny. O dalším vývoji Vás budeme informovat prostřednictvím webu školy.

 

Informace pro rodiče - ošetřovné

ZAMĚSTNANCI

Potvrzení po zákonné zástupce dětí zaměstnanců vystavujeme na formulář ČSSZ i bez osobního kontaktu v úředních hodinách. S žádostí o vystavení se obracejte telefonicky na číslo 777303600 nebo emailem: skola@podstr.cz. V žádosti uveďte jméno žáka školy a email na který je možno potvrzení zaslat. V úředních hodinách vám na základě žádosti potvrzení zašleme. 

 

OSVČ

žádají o ošetřovné prostřednictvím stránek Ministerstva průmyslu o obchodu. Odkaz ZDE. Škola vám na požádání vystaví potvrzení o uzavření školy. S žádostí o vystavení se obracejte telefonicky na číslo 777303600 nebo emailem: skola@podstr.cz. V žádosti uveďte jméno žáka školy a email na který je možno potvrzení zaslat. V úředních hodinách vám na základě žádosti potvrzení zašleme.

 

Manuál pro občany - právy a povinnosti za nouzového stavu MZ.

 

Úřední dny v průběhu mimořádného volna

pondělí  9:00 - 11:00 hodin

středa  9:00 - 11:00 hodin

 

Podklady pro domácí přípravu budou od 30. 3. 2020 žáci 2. stupně dostávat přes aplikaci Bakaláři.

Manuál k přihlášení v sekci DOKUMENTY   (zveřejněno 30. 3.)

 Rodiče žáků 1. - 5. ročníku komunikujte s třídními učiteli jako doposud.

Připomínám, že email na jakéhokoliv učitele/ku jsou ve formátu: jmeno.primeni@podstr.cz

Seznam pedagogických pracovníků najdete v sekci PRO PODIČE

 

MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku

 

Zároveň doporučujeme možnosti interaktivní výuky z domova

vedení školy

PřílohaVelikost
Žádost o ošetřovné - formulář423.51 KB

Jazykově - poznávací exkurze Švýcarsko

Datum: 
Po, 06/04/2020
Vážení rodiče,

pokud bylo vaše dítě přihlášeno na jazykově - poznávací exkurzi do Švýcarska, dohodli jsme s pořadatelem o přesunu na pozdější období. Uskutečnění jazykově – poznávací exkurze tedy plánujeme, ale samozřejmě až ve zcela bezpečné době. O tom, co je bezpečnou dobou rozhodnou příslušné úřady a budeme konzultovat s vámi. Nejbližším termínem se zdá nyní být konec příštího školního roku, tedy za více než rok. Podle situace budeme nadále pokračovat v plánovaných jazykově – poznávacích exkurzích ve Švýcarsku a Anglii. Zálohové finance, které jste uhradili na plánovanou jazykově – poznávací exkurzi do Švýcarska, budou vráceny pořadatelem po odečtení pojistného 330 Kč.

vedení školy

 

Výměnný pobyt do partnerské školy v Taufkirchenu

Datum: 
Po, 06/04/2020

Výměnný pobyt do rakouského Taufkirchenu s odjezdem 27.4.2020 se odkládá. 

vedení školy

Informace k výskytu koronaviru

Datum: 
Út, 10/03/2020

V důsledku šíření nového koronaviru zveřejňujeme  odkazy a v příloze Doporučení České lékarnické komory v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

Informace na stránkách Nemocnice Strakonice:
 
Informace Jihočeského kraje - KORONAVIRUS - preventivní informace: 
 
Informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví:
 
Informace Státního zdravotního ústavu:
 
Aktuální doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR (výjezdy do zemí) 
 
Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně storna zájezdů do oblastí postižených novým koronavirem 
 
Instruktážní video pro mytí rukou „Nemocnice České Budějovice, a.s. - 20 vteřin pro zdraví“
 

Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21 hodin na čísle 724 810 106

 

Infolinka Jihočeského kraje denně od 7 do 17 hodin na čísle 800 100 450

vedení školy
PřílohaVelikost
Doporučení lékárnické komory v období se zvýšeného výskytu respiračních onemocnění1.11 MB

VIRTUÁLNÍ SVĚT

Datum: 
Po, 09/03/2020
U příležitosti dne otevřených dveří byla pro rodiče uspořádána beseda Virtuální svět. Z úst odborníka ing. Petra Šmída si rodiče vyslechli o rizicích virtuálního světa, kyberprostoru, nebezpečí sociálních sítí, her i manipulaci v médiích. Mnohé poznatky  byly více než překvapivé.  Přednáška se setkala s velmi pozitivním ohlasem a rádi ji v budoucnu zopakujeme.

 

Dokončení modernizace učebny fyziky a chemie

Datum: 
Po, 09/03/2020

V únoru 2020 byla v rámci projektu IROP dokončena modernizace učebny fyziky a chemie na naší škole tak, aby učebna odpovídala moderním trendům interaktivní výuky. Hlavní část modernizace byla provedena v průběhu července a srpna 2019. Díky realizaci tohoto projektu mají žáci k dispozici moderní edukační systém, který slouží pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Konkrétně se jedná o pracovní stanici pro učitele, bezdrátové pracovní stanice pro žáky, měřící sondy a senzory, prezentační software a interaktivní tabuli s vizualizérem. V rámci stavebních úprav došlo k výměně podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, kabelových tras pro AV techniku a nábytku. V rámci naplnění bezbariérovosti byl pro školu zakoupen schodolez s invalidním vozíkem a proběhla úprava toalety na bezbariérovou.

Voláme jaro

Datum: 
Po, 09/03/2020 - Čt, 09/04/2020

Voláme jaro je název výstavy, pořádané ve dnech 10. 3. - 13. 4. 2020 v Muzeu středního Pootaví Strakonice na strakonickém hradu.

Jarní a velikonoční dekorace vytvořily a na hradě vystavily i děti z naší školní družiny.