BOBŘÍK INFORMATIKY

Datum: 
Po, 18/11/2019
V letošním národním kole online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY se úspěšnými lovci stali:
kategorie MINI: Matěj Babka, Barbora Česká, Aneta Kluiberová, Daniela Matoušková, Anežka Remešová, 5. třída
kategorie BENJAMIN: Kateřina Ševčíková, Josef Šperl, 6. třída
kategorie KADET: Robin Bártík, 8. třída
Všem velice gratulujeme !!!
 

Florbalový turnaj 8. a 9. ročníků

Datum: 
Čt, 14/11/2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se vybrané žačky z 8. a 9. ročníků zúčastnili turnaje okresního kola ve florbale. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 základních škol z okresu Strakonice. Našemu týmu, který tvořilo 12 dívek, se podařilo umístit na 8. místě. První místo si odvezla Základní škola Katovice. Myslím si, že se turnaj povedl, a že se naše reprezentantky mohou těšit na další ročník.

Jan Šimek

Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích

Datum: 
Út, 12/11/2019
Českobudějovická výstava měla žákům obou 9. tříd pomoci se orientovat v nabídce středních škol, středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Obě třídy 9.A a 9.B navštívily výstavu ve čtvrtek 7.11.2019 v doprovodu třídních učitelek a výchovné poradkyně. V celkem 7 pavilonech a na přilehlých venkovních plochách se snažili najít odpovědi na předem zadané otázky od výchovné poradkyně. Hlavním cílem těchto ůkolů bylo lepší zorientování se u již předvybraných škol každého žáka pro své následné vzdělávání a pozdější volbu povolání. V rámci jubilejního 25. ročníku této výstavy šlo o opravdu širokou expozici škol nejen z Jihočeského kraje. Některé školy vystavovaly společně s významnými zaměstnavateli z regionu, se kterými dlouhodobě spolupracují. Zastoupení měly i školy z Moravy či z rakouského Gmundu a Bad Leonfeldu. Žáci se mohli setkat i s doprovodným programem, proběhly módní přehlídky, barmanská a kadeřnická show, studenti z Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové prezentovali bojové umění. K dispozici bylo i profesionální filmové studio FAMO z Písku, ve kterém si mohl každý natočit svůj vlastní krátký spot. Žáci toto dopoledne zhodnotili jako velmi přínosné. Navazovat se stejným cílem budou už tento čtvrtek 14.11.2019 na Burze škol ve Strakonicích. Viz fotogalerie.

Florbalový turnaj 6. a 7. ročníků

Datum: 
St, 06/11/2019

Ve středu 6. 11. 2019 se vybrané žačky z 6. a 7. ročníků zúčastnili turnaje okresního kola ve florbale. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 základních škol z okresu Strakonice. Našemu týmu, který tvořilo 11 dívek, se podařilo umístit na 6. místě. První místo si odvezla Základní škola Radomyšl. Myslím si, že se turnaj povedl, a že se naše reprezentantky mohou těšit na další ročník.

Jan Šimek

BOBŘÍK INFORMATIKY

Datum: 
St, 06/11/2019
Vybraní žáci 5. - 9. ročníků se v tomto a příštím týdnu účastní celorepublikové online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěžící vyplňují online test z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informací, řešení problémů a digitální gramotnosti.

 

Stávka pedagogických pracovníků

Datum: 
Po, 04/11/2019

Vedení školy informuje rodiče, že Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 se do stávky vyhlášené na středu 6.11. 2019 nezapojí. Jsme přesvědčení, že stávka není v současném stavu věcí dobrým prostředkem k řešení problému, který je navíc neadekvátně medializován.

Vedení školy

Plán činnosti školy - LISTOPAD 2019

Datum: 
Ne, 03/11/2019

 

datum: akce: pozn.:
4.11., po Pedagogická rada. 13:45
Schůzka zástupců tříd. 15:30
Třídní schůzky. 16:00
Návštěva ÚP. 9.A,B 16:00, ŠJ
Návštěva SOU.  9.A,B  16:15, ŠJ
Plavání. 3.A,B  8:00 - 9:40
Knihovna. 8.A  8:55 - 10:40
Testování. 9.tř (ČJ, M, AJ - do 22.11.)
6.11., st Knihovna. 8.B, 8:55 - 10:40
Florbal. kategorie III, dívky
7.11., čt Vzdělání a řemeslo ČB. 9.A,B
8.11., pá Třídnická hodina. 9:55 - 10:40
11.11., po Plavání. 3.A,B  8:00 - 9:40
12.11., út Projektové vyučování VV. 4.C  11:45 - 14:20
13.11., st Návštěva SPŠ.  9.A  11:45 - 13:20
14.11., čt Burza škol ST. 9.A,B (9:50 - 11:35) 
Projektové vyučování VV. 4.A 11:45 - 14:20
18.11., po Plavání. 4.A,B  8:00 - 9:40
19.11., út Plavání. 4.A,B  8:00 - 9:40
Beseda Policie ČR. 1.B (8:00 - 8:40) 2.A (8:55 - 9:40)  1.A (9:55 - 10:40)
Projektové vyučování VV. 4.B (11:45 - 14:20)
20.11., st Plavání. 1.C, 4.C (8:00 - 9:40)
Beseda Policie ČR. 3.A (8:00 - 8:45), 3.B (8:55 - 9:40)
21.11., čt Beseda Policie ČR. 2.B (8:00 - 8:45) 2.C (8:55 - 9:40) 1.C (9:55 - 10:40)
25.11., po Plavání. 4. A,B (8:00 - 9:40)
27.11., st Plavání. 1.C, 4.C (8:00 - 9:40)

 

Koncert ZUŠ

Datum: 
Čt, 17/10/2019

V tomto týdnu žáci druhých a třetích ročníků navštívili podzimní koncert hudebního oboru ZUŠ.  Během pořadu si zopakovali znalosti hudební teorie získané v hodinách hudební výchovy, poznávali hudební nástroje a vyslechli ukázky hry na nástroje svých vrstevníků. Největší úspěch sklidil malý bubeník, který roztleskal celý sál.

Ředitelské volno

Datum: 
Pá, 04/10/2019 - Po, 07/10/2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických na čtvrtek 31. října 2019 a pátek 1. listopadu 2019 (dva dny školního vyučování) ředitelské volno. Pobyt ve školní družině v tyto dny bude zákonným zástupcům žáků nabídnut. Školní jídelna nebude v tyto dny v provozu.

Mgr. Jiří Johanes

Adaptační kurz 6.A

Datum: 
St, 02/10/2019 - Čt, 03/10/2019

Ve dnech 2. a 3. 10. 2019 byli žáci 6. A na adaptačním kurzu, který se uskutečnil za účelem bližšího navázání vztahů mezi učítelem, asistentem a žáky při přechodu na druhý stupeň a zpříjemnění začátku náročného období. Obsahem byly psychosociální, sportovní hry a pěší přesuny po okolí.

Akce se vydařila dle představ.smiley