• Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs
  • Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs

ELEC

Evropské centrum jazykových zkoušek
European lan
guage examination centre (ELEC)

V lednu roku 2012 se naše škola stala partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek – ELEC (EUROPEAN LANGUAGE EXAMINATION CENTRE) se sídlem v Českých Budějovicích. ELEC je akreditované examinační centrum, které zajišťuje prestižní mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka. Z anglického jazyka se jedná o Cambridge ESOL zkoušky, které mají několik úrovní. Pro žáky základních škol jsou to zkoušky YLE ( Young Learners Exams ) se 3 stupni pokročilosti  – Starters, Movers a Flyers a zkoušky KET (Key English Test ). Z německého jazyka jde o zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch na úrovních  KID 1 a KID 2. Zkouška se skládá z těchto  disciplín – čtení, psaní, poslech a mluvení. Zkouška je opravena a hodnocena na univerzitě v Anglii. Certifikáty s dosaženými výsledky žáci obdrží do 6 týdnů. Pro německý jazyk je zkouška obdobná. Tyto mezinárodně uznávané zkoušky otevírají dětem možnost při studiu i v pracovním uplatnění doma i v zahraničí. Děti si zvyknou na specifickou formu testování a motivuje je to k dalšími rozvoji a studiu.
Více informací na www.elec.eu