• Array
  Projektový den pro žáky 8. ročníků projekt rozvoje technického vzdělávánání VOŠ, SPŠ a SOŠ
 • Array
  Grafitový důl v Českém Krumlově 20.5. 2015
 • Array
  Výměnný pobyt dětí z partnerské školy v Taufkirchenu
 • Array
  Přivítejme jaro v čistém městě 9.4. 2015 - úklid okolí školy
 • Array
  Projektový den 31.10. 2014 - srdce králi Jiřímu z Poděbrad
 • Array
  Projektový den 31.10. 2014 - prvňáčci
 • Array
  Projektový den 31.10. 2014 - 6.B
 • Array
  Koncert Píseckého komorního orchestru 12.11. 2014
 • Array
  Běh naděje 19.9. 2014

ELEC

Evropské centrum jazykových zkoušek
European language examination centre (ELEC)

Naše škola je partnerským centrem evropského centra jazykových zkoušek pro základní školy z oblasti Strakonicka.
Zajistí přípravu směřující k úspěšnému zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického a německého jazyka (Cambridge, Esol, Osd) formou přípravných kurzů, v rámci interní výuky.
Více informací na www.elec.eu
Projekt partnerství začal na naší škole v lednu roku 2012.
O veškerých novinkách a akcích budete průběžně informováni na webu školy.