• Výstava vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
  • Srdce pro krále Jiřího z Poděbrad
  • V dílnách VOŠ, SPŠ a SŠŘS Strakonice
  • Vánoční besídka
  • Vánoční besídka
  • Vánoční besídka
  • Školní časopis obsadil 4. místo v Jihočeském kraji

ELEC

Evropské centrum jazykových zkoušek
European language examination centre (ELEC)

Naše škola je partnerským centrem evropského centra jazykových zkoušek pro základní školy z oblasti Strakonicka.
Zajistí přípravu směřující k úspěšnému zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického a německého jazyka (Cambridge, Esol, Osd) formou přípravných kurzů, v rámci interní výuky.
Více informací na www.elec.eu
Projekt partnerství začal na naší škole v lednu roku 2012.
O veškerých novinkách a akcích budete průběžně informováni na webu školy.