Základní škola Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 882
30/11/2023 - 15:09

Ve čtvrtek 23.11. se na ZŠ Povážská konalo okresní kolo ve florbale starších žákyň (8. a 9. třídy). Naši školu reprezentovaly: z 8.A Karolína Mašková, Silvie Půbalová a Silvie Roučková, z 8.B Jana Klečková a Michaela Nárovcová, z 8.C Denisa Barborková, Denisa Bártíková a Kristýna Koubová, z 9.A Barbora Česká a Aneta Kluiberová a z 9.C Adéla Sekáčová.  Florbalistky sehrály 5 zápasů a po velmi bojovném výkonu nakonec obsadily krásné 4. místo.  Svými 7 góly byla oporou družstva Adéla Sekáčová a po gólu přispěly Jana Klečková a Kristýna Koubová. Všem hráčkám blahopřeji a za jejich výkon děkuji. Jana Plačková

23/11/2023 - 09:08

Strakonické muzeum pořádá tradiční vánoční výstavu, jejíž součástí jsou i dětmi ozdobené vánoční stromečky. Stromek naší školy vystrojili čtvrťáci ozdobami vlastnoručně vyrobenými v keramické dílně. 

16/11/2023 - 13:56

V minulém týdnu opět probíhala online soutěž z oblasti informatiky pro nižší ročníky ZŠ.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informací, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Smyslem soutěže je vyzkoušet si své vědomosti bojovného ducha a ulovit bobříka.

Úspěšné lovce z 5. a 6. tříd si můžete prohlédnout po rozkliknutí příspěvku. :-)

Gratulujeme!

 

15/11/2023 - 09:04

V pondělí 13. listopadu se děti z 1. a 2. tříd zúčastnily divadelního představení O prasátku Arturovi. Děti si užily nejen poutavý příběh, ale také si prohloubily svoje znalosti ohledně třídění odpadů. Touto pohádkou navázala naše škola na projekt Uklidíme Česko. Akci pro děti zorganizovaly paní vychovatelky školní družiny.

13/11/2023 - 17:31

Vážení rodiče,

naše škola se po projednání Radou města Strakonice dne 6. 9. 2023 zapojí do dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" schváleného usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2023/RK-72 ze dne 20. 7. 2023. Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro žáky jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Dotace může být využita výhradně na úhradu úplaty za školní stravování žáků, kteří jsou ve věku 2 – 26 let a jejich rodina pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá, doplatek na bydlení, nebo příspěvek na živobytí, nebo dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, „příspěvek při pěstounské péči“, „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025. Podrobné informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o tento program, aby od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023 vyplnili elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti a informovali vedení školy o případném zájmu.

11/11/2023 - 09:30

Naše škola se zapojila do veřejné nabídky poskytnutí finančního příspěvku Jihočeského kraje "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti". Cílem podpory je snaha o vyšší dostupnost aktivit spojených s využitím volného času vedoucích k osobnímu rozvoji dětí, případně podpora využívání školních aktivit za stejným účelem. Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte pobírána dávka: „Přídavek na dítě“ nebo „Příspěvek na bydlení“ nebo „Příspěvek na péči“ nebo „Odměna pěstouna“ nebo „Příspěvek při pěstounské péči“ a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Na naší škole lze tento příspěvek čerpat na cyklistický a lyžařské kurzy a po změně pravidel ze strany Jihočeského kraje na úplatu za školní družinu. Následně po schválení Jihočeským krajem a připsání finančních prostředků na účet školy Vám bude dle počtu přiznaných kreditů již uhrazený poplatek za školní družinu nebo lyžařský kurz vrácen do Školní online pokladny, případně bude částka na Vaši žádost převedena z účtu školní online pokladny na Vámi zvolený účet.

08/11/2023 - 08:00

Burzy středních škol – Strakonice a České Budějovice.

Žáci devátých ročníků v rámci volby povolání navštívili dvě burzy škol. 

31. 10. se konala Burza škol v Domě kultury ve Strakonicích. U jednotlivých stánků středních škol se žáci ptali na vše, co je zajímalo ohledně případného studia u jejich předvybraných škol. Měli nachystané podpůrné otázky od výchovného poradce, na které hledali odpovědi. Jak probíhá přijímací řízení, jaká kritéria daná škola u přijímaček upřednostňuje, kdy se konají dny otevřených dveří či případné dojíždění a internátní ubytování. Letos nás všechny zajímaly především změny v celém systému přijímacího řízení. 

U stánků některých středních škol se deváťáci setkali s bývalými žáky naší školy.

 

Dne 2. 11. žáci devátých tříd vyrazili autobusem do Českých Budějovic na výstavu Vzdělání a řemeslo. Jde o největší třídenní nabídku středních škol a učilišť v jižních Čechách, která měla žákům pomoci orientovat se v nabídce středních škol, středního odborného vzdělávání i učňovského školství. Některé školy vystavovaly společně s významnými zaměstnavateli z regionu, se kterými dlouhodobě spolupracují. Výhodou je, že studenti tak mají možnost díky studiu získat praxi, ale i pracovní uplatnění po ukončení školy. 

02/11/2023 - 13:28
01/02/2018 - 00:00

Úřední hodiny a kontakty

Úřední hodiny

Po 08:00-15:00
Út 08:00-15:00
St 08:00-15:00
Čt 08:00-15:00
08:00-12:00

 

Kontakty: 

Mgr. Jiří Johanes, ředitel školy

tel. 383 312 023, 777 303 600
email: skola@podstr.cz

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882

Krále Jiřího z Poděbrad 882 Strakonice 386 01

IČ: 47255862

Datová schránka: zk8uevh

I. stupeň 383 312 025
II. stupeň 383 312 027

Provozní doba

Po 08:00-16:30
Út 08:00-16:30
St 08:00-16:30
Čt 08:00-16:30
08:00-16:30
Kontakty: 

vedoucí vychovatelka ŠD

Jitka Cibulková

tel. 383 312 028

email: jitka.cibulkova@podstr.cz

Úřední hodiny

Po 08:00-13:30
Út 08:00-13:30
St 08:00-13:30
Čt 08:00-13:30
08:00-13:30
Kontakty: 

vedoucí školní jídelny
Jana Srbová
tel. 383 322 214, 383 312 029
email: jidelna@podstr.cz

Číslo účtu školní jídelny: 631291/0100

Úřední hodiny

Po 08:00-15:00
Út 08:00-15:00
St 08:00-15:00
Čt 08:00-15:00
08:00-12:00
Kontakty: 

hospodářka školy                          Ing. Lucie Chvostová                      tel. 383 312 022

školní online pokladna (ŠOP)       Monika Křešničková                       tel. 383 312 022                        email:

Jak se k nám dostanete

Základní škola Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 882