• Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs
  • Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs

Školní jídelna

jídelníček najdete na http://www.strava.cz

Přílohy (moučníky, mléčné výrobky a ovoce) dle finančních možností.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!

Aktuální informace jsou zveřejněny na nástěnce v jídelně.


Kontakt: 383 322 214, 383 312 029, 380 429 459

Číslo účtu jídelny: 631 291 / 0100

Odhlašování i přihlašování obědů do 13 hodin předchozího dne na stránkách http://www.strava.cz

Oběd lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti v době od 11,10 do 11,35 hodin nebo od 12,10 do 12,30.

(potraviny jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování - spotřebujte do 30 minut od převzetí)

V ostatní době se vydávají obědy žákům a vydávání do obědníků je omezeno.

Nové karty, čipy se vydávají pouze v kanceláři ŠJ - karta stojí 35,- Kč, čip 115,- Kč

Ceny obědů:

do kategorie na celý školní rok (1.9 do 31.8.) jsou strávníci zařazeni podle data narození vyhl. 107/2005 Sb, v platném znění.

I. kategorie 7-10 let        24,- Kč (od 1.2. 2020)

II. kategorie  11 -14 let   26,- Kč (od 1.2. 2020)

III. kategorie  15 a více  28,- Kč (od 1.2. 2020)


Vážení rodiče, dovolte, abychom vás seznámili s novinkou, kterou jsme pro vás přichystali od června 2013 ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby
Každému strávníkovi bylo vygenerováno na strankách www.strava.cz přihlašovací jméno ve formě :
Prijmenijmeno  bez diakritiky
Příklad  -  Křivánek Jan = krivanekjan
Heslo = náhodně vygenerované číslo (bude přiloženo k přihlášce)
Doporučujeme změnit heslo, aby bylo dobře zapamatovatelné pro žáka a zákonného zástupce.
Zařízení = 0513
Veškeré informace pro přihlašování budou rozdány  žákům do jednotlivých tříd včetně údajů jména a hesla pro každého strávníka.
1.Po prvním přihlášení na www.strava.cz lze zadat e-mailovou adresu, na kterou vám systém může zasílat tyto zprávy:
potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
informace o došlé platbě
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Objednávání stravy
2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:www.strava.cz
3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (0513). Nyní jste nasměrováni do „své“ jídelny.
4. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, - viz výše.
Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.
5. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

Další novinkou je STRAVENKÁŘKA tj. tisk náhradní stravenky na boxu v jídelně při zapomenutí karty, čipu.Žák zadá požadované údaje, včetně hesla, které získal pro odhlašování na internetu, a přístroj mu vydá stravenku, kterou předloží při výdeji stravy. V měsíci lze získat 3 stravenky zdarma, další jsou zpoplatněny ve výši 2,- Kč. Heslo lze změnit pouze na internetu nebo v kanceláři ŠJ.

PřílohaVelikost
Informace k přihlášení ke stravování111.25 KB
Řád školní jídelny281.74 KB
Vnitřní řád školní jídelny943.43 KB