• Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs
  • Array
    MŠMT zřídilo portál pro domácí výuku - zřejmě nejucelenější zdroj NaDalku https://nadalku.msmt.cz/cs

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882

 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v severní části města Strakonice, uprostřed panelové
a činžovní zástavby s velmi dobrou dopravní obslužností. V blízkosti školy je sportovní hala STARZ, sportovní hala TJ ČZ, házenkářská hala, atletický areál Na Sídlišti, fotbalové hřiště s umělým povrchem a venkovní in-line dráha.

K 30. 9. 2021 navštěvuje školu 562 žáků ve 24 třídách.

Vlastní areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – původní hlavní budovu z roku 1963, kde sídlí I. stupeň, druhou hlavní budovu z roku 1990, kde sídlí vedení školy, hospodářka a II. stupeň, budovu tělocvičny a technických učeben a budovu školní jídelny. Ve všech čtyřech budovách byla v roce 2011 vyměněna okna a proběhlo zateplení. K areálu patří atrium, které je využíváno hlavně žáky I. stupně.Na severní straně od budovy II. stupně je venkovní školní hřiště, využívané při hodinách tělesné výchovy, školní družinou a poledních přestávkách a plně vybavené dopravní hřiště, využívané školní družinou a mateřskými i základními školami z celého okresu. Na travnatých plochách dopravního hřiště jsou umístěny prolézačky dětského hřiště a stoly na stolní tenis. Vlastní výuka probíhá v kmenových třídách odborných učebnách. Na škole je celkem 30 učeben, z toho dvě počítačové učebny, dvě učebny jazyků, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu, učebna hudební výchovy, pěstírna, cvičná kuchyňka a učebna školních dílen.

LVVZ