.

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Byla otevřena v roce 1964. V roce 1990 byl postaven druhý učební pavilon (budova II. stupně).

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od  1.3. 1993. Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 570 žáků. K  30.9. 2018 měla škola 555 žáků v 23 třídách. V jedné třídě je průměrně 24 žáků. V  1., 2., 4. a 5. ročníku je po třech třídách v 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku jsou dvě třídy.

Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků I. stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu.

Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 30 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu „Škola v pohybu“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu 1 997 675 Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC – European Lenguage Examination Centre).

 


   Plán akcí ve školním roce 2018/19

Třídní schůzky
5.11. 2018, pondělí - 16:00, zástupcí tříd - 15:30
8.4., 2019, pondělí - 16:00, zástupci tříd  - 15:30
 
Konzultace
10.12. 2018, pondělí - 16:00 - 17:30
20.5. 2019, pondělí - 16:00 - 17:30
 
Pedagogické rady
31.8. 2018
5.11. 2018, pondělí - 13:45
21.1. 2019, pondělí - 15:15
8.4. 2019, pondělí - 13:45
24.6. 2019, pondělí - 13:30
 
Pracovní porady
24.9. 2018, pondělí - 15:15
10.12. 2018, pondělí - 15:00
4.3. 2019, pondělí - 15:15
20.5. 2019, pondělí - 15:00
 
 
 

Organizace školního roku

Zahájení školního roku
pondělí, 3. září 2018
Podzimní prázdniny
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny
od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny
pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny
od 11. března do 17. března 2019
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny
od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
Den otevřených dveří
4. března 2019
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
 
Termíny přijímacích zkoušek na SŠ
 
 

Lyžařské kurzy

13.1.-18.1. 2019  4. třídy, Kvilda
10.2.-15.2. 2019, 7. třídy, Kramolín
 
LVVZ