• Výstava vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
  • Srdce pro krále Jiřího z Poděbrad
  • V dílnách VOŠ, SPŠ a SŠŘS Strakonice
  • Vánoční besídka
  • Vánoční besídka
  • Vánoční besídka
  • Školní časopis obsadil 4. místo v Jihočeském kraji

.

 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Byla otevřena v roce 1964. V roce 1990 byl postaven druhý učební pavilon (budova II. stupně).

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od  1.3. 1993. Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 570 žáků. K  30.9. 2015 měla škola 511 žáků v 21 třídě. V jedné třídě je průměrně 24,3 žáků.

Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků I. stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu.

Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učebny, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu „Škola v pohybu“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu 1 997 675 Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. V loňském roce jsme byli vybráni jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC – European Lenguage Examination Centre).

 


   Plán akcí ve školním roce 2015/2016

Třídní schůzky:
9. 11., pondělí - zástupci tříd (15:30), třídní schůzky (16:00)
11. 4., pondělí - zástupci tříd (15:30), třídní schůzky (16:00)
 
Konzultace: 
14. 12., pondělí (16:00 - 17:30)
23. 5., pondělí (16:00 - 17:30)
 
Pedagogické rady a pracovní porady:
31. 8., pondělí - pedagogická rada (9:00)
5. 10., pondělí - pracovní porada (15:15)
9. 11., pondělí - pedagogická rada (13:45)
14. 12., pondělí - pracovní porada (15:00)
25. 1., pondělí - pedagogická rada (15:15)
7. 3., pondělí - pracovní porada (15:15)
11. 4., pondělí - pedagogická rada (13:45)
23. 5., pondělí - pracovní porada (15:00)
27. 6., pedagogická rada (13:30) 
 
 
Organizace školního roku:
Zahájení školního roku
úterý 1. září 2015
Podzimní prázdniny
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
Vánoční prázdniny
středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 2016
Pololetní prázdniny
pátek 29. ledna 2016
Jarní prázdniny
15. února až 21. února 2016
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 24. března a pátek 25.března 2016
Hlavní prázdniny
od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
 
Lyžařské kurzy
31. ledna - 5. února 2016, Kramolín - 7 ročník
22. února - 26. února ,Kvilda - 4. a 5. ročník
LVVZ